Nawigacja

Wykaz dzwonków

 1. 8:00 - 8:45
 2. 8:55 - 9:40
 3. 9:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:50 - 12:35
 6. 12:50 - 13:35
 7. 13:45 - 14:30
 8. 14:35 - 15:20
 9. 15:25 - 16:10

Wykaz podręczników

Statut szkoły

Niedziela 25.02.2018

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Media

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Lista galerii

liczba galerii: 127

Witamy na stronie naszej Szkoły Podstawowej!

                                 

Zapraszamy na spacer po naszej szkole!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddział przedszkolny w Zespole Szkół Integracyjnych

1 września 2016 r. w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce funkcjonuje oddział przedszkolny. Właśnie zaczęła się rekrutacja, ponieważ oddział przedszkolny będzie także w naszej szkole w kolejnym roku szkolnym. Zachęcam rodziców dzieci sześcioletnich, by obejrzeli filmik nagrany przez ucznia klasy III naszego gimnazjum, który opowiada o naszym oddziale przedszkolnym. Być może warto, by Państwa dziecko od 1 września 2017 r. dołączyło do naszej społeczności. Serdecznie zapraszam. Dyrektor ZSI M. Andrzejewska.

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Ogłoszenia

 

Drodzy Rodzice Sześciolatków !

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce informuje, że jest prowadzona rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziału przedszkolnego utworzonego w szkole.

Po wnioski wymagane przy rekrutacji proszę zgłaszać się do sekretariatu szkoły od 13 lutego 2018r.  Rodzice, którzy potrzebują informacji o organizacji zajęć w naszym oddziale przedszkolnym, mogą zgłaszać się w tej sprawie do dyrektora szkoły.

Tel. 85-711-21-36.

      Wypełnione wnioski będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w terminie od 6 marca 2018 do 19 marca 2018r.

Dyrektor Szkoły – Maria Andrzejewska

Drodzy Rodzice Przyszłych Pierwszoklasistów!

        Rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły są przyjmowane na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenia, które należy wypełnić, otrzymacie Państwo pocztą. Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie 6-19 marca 2018.

        Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły będą przyjmowane w drodze rekrutacji. Należy się zgłosić do sekretariatu szkoły po wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 6-19 marca 2018 r.

        Postępowanie rekrutacyjne i obowiązujące terminy są podane w Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/19 do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sokółka.

 

Dyrektor szkoły – Maria Andrzejewska.

 

Wyniki konkursu Historycznego w Gimnazjum - etap rejonowy (po weryfikacji)

plik do pobrania

Wyniki_konkursu_Historycznego_w_Gimnazjum.pdf

 


Drodzy Rodzice i Uczniowie! W związku z opracowaniem nowego Statutu Szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce, który niebawem zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty szkolne”, przedstawiam zapisy dotyczące Art. 99 pkt 4 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (wnoszenie i korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły). Statut został przyjęty uchwałą rady pedagogicznej z dnia 08. 11.2017 r. i umieszczone w im zapisy obowiązują z dniem podjęcia uchwały.

Najbliższe 2 tygodnie będą okresem wprowadzającym: informowanie uczniów rodziców, przyzwyczajanie uczniów do przestrzegania ustalonych zasad. W tym okresie uczniom będą zwracane uwagi, ale nie będą stosowane kary. Po okresie wprowadzającym, tj. od 27 listopada 2017 r. uczniowie będą mieli obowiązek przestrzegania ustaleń zapisanych w statucie.

§ 90.1. Uczniowie szkoły są zobowiązani do przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież czy zagubienie przyniesionego sprzętu elektronicznego.

3. Na terenie szkoły uczeń może:

1) skorzystać z telefonu komórkowego w celu skontaktowania się z rodzicami,

2) korzystać z telefonu komórkowego, mobilnych sprzętów telekomunikacyjnych w celach edukacyjnych, jednak wyłącznie na polecenie nauczyciela;

4. W czasie lekcji uczeń:

1) przy wchodzeniu do sali jest zobowiązany do pozostawienia telefonu komórkowego w wyznaczonym miejscu;

2) telefon powinien być wyłączony lub wyciszony.

5. W czasie przerw szkolnych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych mobilnych urządzeń elektronicznych w celach innych niż skontaktowanie się z rodzicami.

6. Za nieprzestrzeganie przez ucznia powyższych zasad przewiduje się zastosowanie wobec niego kar, o których mowa w § 86 statutu.

 


VII Międzyszkolny  Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa  z Oddziałami  Integracyjnymi  nr 2 w Sokółce

TERMIN I MIEJSCE:

Festiwal odbędzie się 10 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.

CELE KONKURSU:

- popularyzacja pieśni, piosenek patriotycznych i żołnierskich wśród dzieci i młodzieży,

- kształcenie tożsamości narodowej, uczuć patriotycznych i poczucia dumy narodowej,

- rozwijanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym.

- prezentacja dorobku artystycznego uczniów.

- integracja uczniów i opiekunów poprzez udział w wydarzeń                                                                                                                                                                 

- uświetnienie Narodowego Święta Niepodległości,

WARUNKI UCZESTNICTWA:

UCZESTNIKAMI FESTIWALU MOGĄ BYĆ UCZNIOWIE KLAS IV-VII szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wystąpić mogą soliści lub zespoły wokalne. Uczestnicy przygotowują utwory o tematyce żołnierskiej i patriotycznej( 2 utwory).Festiwal nie ma charakteru konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest  wypełnienie elektronicznego formularza do 31 października2017 roku na podany adres  w karcie zgłoszeniowej.

erdecznie zapraszamy do uczestnictwa w festiwalu.

VII_FESTIWAL_karta_zgloszeniowa.pdf

 


Zarządzenie nr 27/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2

 w Sokółce

z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie: ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce

plik do pobrania:

Zarzadzenie_o_dniach_wolnych_2017_2018.pdf

 


 

Informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej:

 1. Należności za obiady można regulować wpłatą gotówkową lub na numer konta.
 2. Elektroniczną odpłatność za obiady należy uiścić do 15 dnia danego miesiąca.
 3. Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą przez intendentkę w sali świetlicy w każdy poniedziałek i wtorek do 20 dnia każdego miesiąca w godz.: 7.30-9.00i 11.30-13.00.
 4. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać –najpóźniej na 2 dni przed terminem rezygnacji.
 5. Odliczane od opłaty będą te niewykorzystane obiady, które były zgłoszone przynajmniej na 2 dni wcześniej.
 6. W przypadku dokonywania opłat przez Internet odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym
 7. Zgłoszenia rezygnacji bądź nieobecności dziecka w szkole można dokonać osobiście u intendentki, u wychowawcy świetlicylub telefonicznie pod nr: (85) 711-21-36
 8. W przypadku dokonywania opłat przez Internet obowiązują następujące dane:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce

Ul. Szkolna 2

16-100 Sokółka

Nr konta: 14 1020 1332 0000 1102 0983 9962

Tytułem: wpłata za obiady miesiąc …, imię i nazwisko ucznia, KLASA !

 

Plik do pobrania:

Karta_zgloszenia_na_obiady_2017-18.pdf

 

 


Podział uczniów w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

plik do pobrania:

uczniowie_klas_I.pdf


Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Zgodnie z opublikowanym przez MEN Kalendarzem roku szkolnego informujemy, że początek roku szkolnego jest ustalony na 4 września 2017 r. Zapraszam na do szkoły 04.09.2017 na godz. 9.00.

M. Andrzejewska.


 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...

 

 

 

 

Informujemy,

że zwroty darmowych podręczników

będą przyjmowane w bibliotece szkolnej

od 5 czerwca 2017 roku.


 

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej

Lista_dzieci_do_klasy_pierwszej.pdf


Niech razem z nowym zmartwychwstałym życiem obudzi się w Waszych sercach optymizm, a powiew wiosennego, letniego wiatru oraz soczysta zieleń pierwszych kwiatów na zawsze zaszczepi w Waszych sercach radość i życiowe zadowolenie.

 


Zarządzenie Nr 9/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce

z dnia 03.04.2017
w sprawie organizacji pracy szkoły w dniach 10 i 11 kwietnia 2017r. w związku z rekolekcjami wielkopostnymi.

Na podstawie §10 rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155) oraz na pisemną prośbę proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP o umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w rekolekcjach wielkopostnych w dniach 10 i 11 kwietnia 2017r., ustalam następujący rozkład zajęć stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Załącznik do pobrania:

 1. Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_9-rekolekcje.pdf

 

Do wiadomości:

 1. nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły
 2. uczniowie
 3. rodzice uczniów

Zarządzenie Nr 10/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce

z dnia 03.04.2017r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na czas egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/17.

Na podstawie § 5 rozporządzenia MEN z dnia 18.04.2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z póź. zm.) ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na czas trwania egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/17:

- 19.04.2017r. – egzamin gimnazjalny

- 20.04.2017r. – egzamin gimnazjalny

- 21.04.2017r. – egzamin gimnazjalny

         W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zgodnie z rozkładem zajęć obowiązującym w danej klasie. Rodzice zgłaszają wychowawcy potrzebę zapewnienia opieki nad swoimi dziećmi w dniach wolnych od zajęć.

         Oddział przedszkolny pracuje zgodnie ze swoim rozkładem. Nie jest to dzień wolny od zajęć.

         Świetlica pracuje w niezmienionym czasie, tj. od 7:00 do 16:30 .

Rodzice, którzy chcą by ich dzieci jadły obiad w szkole zgłaszają to do wychowawcom do dnia 11.04.2017r.

 


Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce

Lista dzieci przyjetych do oddzialu przedszkolnego.pdf

 


Szanowni Państwo, proszę zapoznać się z poniższym pismem. Jego treść jest bardzo ważna.

M. Andrzejewska.

CYBERBEZPIECZENSTWO.pdf


Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/18. Terminy rekrutacji oraz wymagane dokumenty są do pobrania ze strony naszej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

            Dyrektor ZSI M. Andrzejewska

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w ZSI.pdf

Wzor wniosku do oddzialu przedszkolnego 2017.pdf

zal. nr 1.pdf

Zal. nr 2.pdf

  

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Trwają konsultacje w sprawie ograniczeń dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz innych aktywnych urządzeń telekomunikacyjnych. Podaję Wam wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Przedstawiam również propozycje wypracowane przez rodziców na spotkaniu Rady Rodziców 6 marca 2017 r. (dokumenty w linkach pod tekstem). W najbliższym czasie (do końca kwietnia) samorząd szkolny oraz nauczyciele wypracują własne propozycje i poddadzą je dyskusji.  Po tym okresie na podstawie propozycji nauczycieli, rodziców i uczniów zostanie opracowany projekt procedur dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz innych aktywnych urządzeń telekomunikacyjnych. Po zapoznaniu się wszystkich z projektem, zarządzeniem dyrektora szkoły procedury zostaną wprowadzone. Zakładam, że będą one obowiązywały od nowego roku szkolnego.

M. Andrzejewska  - dyrektor szkoły.

Ankieta.pdf

Propozycje rodziców.pdf

 

 

 

Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce zaprasza rodziców na prelekcję pt. „Dziecko niegrzeczne czy w emocjach?”. Prezentację wygłosi pan Artur Brzeziński, psychoterapeuta, pracownik Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Na spotkaniu z rodzicami będziemy rozmawiać o odpowiedziach na pytania:

 • Dlaczego emocje są ważniejsze niż „rozum”?
 • Po co zajmować się emocjami dzieci?
 • Jakie znaczenie dla rozwoju dzieci ma ich umiejętność radzenia sobie z emocjami?
 • Co ma wspólnego sukces dziecka z tym, ile emocji potrafi nazwać?
 • Jak postępować wobec płaczu dziecka?
 • Jakie korzyści przynosi wspólne oglądanie smutnych filmów?
 • Dlaczego warto się cieszyć, gdy dziecko się złości?
 • Jak uczyć dzieci wyrażania emocji?
 • Po co rozmawiać z dziećmi o uczuciach dorosłych?
 • Dlaczego czasem nie warto mówić dzieciom, że „nic się nie stało”?
 • Na czym polega przewaga przytulania nad tłumaczeniami?
 • Jak radzić sobie z emocjami dzieci?

Początek spotkania 9 marca o godzinie 16: 30 w Zespole Szkół Integracyjnych

(ul. Szkolna 2), w sali 35.

 

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w sprawie wszawicy

Sokółka, 2017.02.28

Dyrektorzy placówek nauczania i wychowania  powiatu sokólskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, w związku z licznymi doniesieniami o wszawicy panującej w placówkach nauczania i wychowania woj. podlaskiego przekazuje państwu do wiadomości i wykorzystania „Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży” oraz „ Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

Jadwiga Bieniusiewicz

Załącznik:

Stanowisko_Departamentu_Matki_i_Dziecka_w_sprawie_wszawicy_2017r..(467596_576371).pdf

 

Tak jesteśmy oceniani przez Marszałka Województwa Podlaskiego

 

Zachęcamy do przekazania 1% dla naszej szkoły. Wystarczy tylko w zeznaniu podatkowym PIT wpisać poniższe dane. Z góry dziękujemy!!!

kliknij zdjęcie by powiększyć

 

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce informuje, że szkoła, jako Partner otrzymała dotacje od Stowarzyszenia Rodzicw na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" wysokości 3735,20 zł w roku 2012 na zakup sprzętu komputerowego oraz w roku 2015 w wysokości 7865,81 zł na stworzenie gabinetu integracji sensorycznej.

Maria Andrzejewska

Aktualności

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Nr 2 w Sokółce
  16-100 Sokółka
  ul Szkolna 2
 • 85 7112136

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 96971