Nawigacja

"Żywa biblioteka"


Przedsięwzięcie to, znane na skalę światową, polega na tym, że ludzie pochodzący z różnych środowisk, borykający się z różnymi życiowymi problemami otwierają się na zainteresowanych czytelników i rozmawiają z nimi.

Są jak żywe książki.

Ideą „Żywej biblioteki” jest to, że każdy człowiek jest inny i każdy ma prawo do godności osobistej, akceptacji i szacunku. Prawa każdego człowieka zawsze powinny być uznawane przez innych ludzi, a stereotypy i uprzedzenia są bardzo krzywdzące. Ważna w tym wszystkim jest tolerancja wobec różnorodności na każdej płaszczyźnie życia.


25 maja 2018 roku byliśmy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sokółce. Uczniowie mieli okazję poznać życie dorosłych ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. Zostali uwrażliwieni na różne problemy i uświadomieni, że przyszłość innych ludzi może wyglądać zupełnie inaczej niż ta, którą sami planują. Ta lekcja przypominała metaforyczną białą kartę oznaczającą nieznaną przyszłość.


11 kwietnia 2018 roku gościliśmy Mateusza Brytczuka - niewidomego, który doskonale funkcjonuje w otoczeniu wszystkich ludzi. Uczniowie zobaczyli, w jaki sposób niewidomi mogą korzystać z telefonu komórkowego oraz komputera. Oprócz tego zaprezentowano im książki napisane alfabetem Braille'a. Fragment jednej z książek został przeczytany przez naszego gościa.


20 grudnia 2017 roku gościliśmy Romana Michalskiego – Głuchego, który komunikuje się na co dzień w języku migowym. Podczas rozmowy prowadzonej przez nauczyciela bibliotekarza uczniowie m. in. poznali zainteresowania Romana, dowiedzieli się, co to jest kultura Głuchych oraz jak się zachować, kiedy w pobliżu migają inne osoby oraz nauczyli się znaków migowych głównie dotyczących świąt Bożego Narodzenia. Wzbogacili się również o wiedzę z zakresu literatury dotyczącej osób z wadą słuchu – jedną z książek godną polecenia jest „Morze ciche” Jaroena Van Haelego.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Nr 2 w Sokółce
    16-100 Sokółka
    ul Szkolna 2
  • 85 7112136

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 252417